Számítógépes alapismeretek

5. gyakorlat - Feladatok

Előkészületek

Hozzunk létre a szamalap2020 mappában egy fig nevű alkönyvtárat!

Lépjünk be a fig könyvtárba!

Indítsuk el a Gnuplot nevű programot:

mkdir ../public/szamalap2020/fig
cd ../public/szamalap2020/fig
gnuplot

1. feladat

Definiáljuk az f(x) függvényt:

f(x)=sin(x)+a*cos(x)
a=2
plot f(x)

Töltsük le innen a minta adatfilet:

!wget http://oroszl.web.elte.hu/szamalap/data/sinusadatok.dat

Ábrázoljuk az adatokat:

plot "./sinusadatok.dat"

2. feladat

Nézzünk bele a letöltött fájlba a gnuploton keresztül:

!more sinusadatok.dat

Ábrázoljuk 2. oszlopot a 3. függvényében:

plot "sinusadatok.dat" using 3:2

Szorozzuk meg 2-vel a 3. oszlopot, és azt ábrázoljuk a második függvényében:

plot "sinusadatok.dat" using ($2):(2*$3)
      VAGY
plot "sinusadatok.dat" using 2:(2*$3)

Ábrázoljuk az f(x), cos(x) függvényeket és a sinusadatok.dat 1-3 oszlopait.

p f(x), cos(x), "sinusadatok.dat" u 1:3

Ábrázoljuk ismételten az előző adatokat, de ábrafelirat nélkül:

p f(x), cos(x), "sinusadatok.dat" u 1:3 notitle

Készítsünk egy olyan ábrát, ahol 0.5 és 0.75 között ábrázoljuk a tan(x) függvényt, és nevezzük el az adatsort "Knowledge"-nek:

plot [0.5:0.75] tan(x) title "Knowledge"

3. feladat

 • Készíts egy ábrát, melyen a sin(x) és cos(x) szorzata látható
  • Az adatokat szaggatott kék vonallal ábrázold
  • A vonal vastagsága legyen 10

4. feladat

 • Állítsd be a következőket a gnuplotban:
  • X tenegely tartománya: 0-100
  • Y tengely tartomány automatikus
  • X tengely felirata: "Time"
  • Y tengely felirata: "Position"
 • Ábrázold az $f(t)= 9.81^2*t+10$ függvényt - HELP: A gnuplotban a hatványozás jele: ** (kettő csillag)
 • Mentsd el a képet png-ben, kep.png néven!

5. feladat - Képek latexben

Az elkészült képet ilesszd be egy latex dokumentumban a múlt órán tanultak alapján!