Haladó bash

Jegyzetben a 8-9.-10. fejezet (97.-től 125. oldalig). http://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamalap.pdf

Egyéb források:

Linux parancsok: http://www.letix.hu/

Szövegszerkesztés linuxban

Terminálban használható szövegszekesztőből több is létezik, melyek közül az egyik leghatékonyabb és legelterjettebb a Vim, de mivel használata hosszú gyakorlást igényel, így mi nem ezt használjuk az órán.

Egy egyszerű szövegszerkesztő az mcedit. Indítása egyszerűen az 'mcedit' paranccsal történik.

 • Fájlok mentése: F2
 • Kilépés: F10
 • Fájl megnyitás: Terminálban kiadott mcedit FÁJLNÉV paranccsal.

Ablakos szövegszerkesztők

A linuxban többféle ablakos szövegszerkesztő van alapértelmezésben telepítve. Az egyik legelterjettebb a gedit nevű program.

Mindenki índítsa el a gedit nevű programot:

 • Menü -> Accessories -> gedit
 • Kiadjuk a terminálban: gedit

Hasonlóan működik, mint a Windowsban a jegyzettömb.

Párhuzamos programkezelés

A linuxban lehetőség van a programok párhuzamos kezelésére, akár 1 terminál ablakon belül is. Az épp futó alkalmazást háttérbe lehet küldeni, és az így visszakapott promt után más parancsok is kiadhatók.

Példa:

Mindenki indítsa a gnuplotot: gnuplot

Ezátán adjuk ki a CRTL+Z billenytű kombinációval felfügesztés parancsát, majd bg beütésével háttérbe küldhető a program.

gnuplot
'CTRL+z'
bg

Futó programok kezelése

A jobs paranccsal ellenőrizhető, milyen futó programok vannak. (Ezek relatív számok, csak az adott terminában érvényesek!)

Minden program melett van egy szám (ID), amivel hivatkozható a program:

Program kilövése: kill %ID paranccsal

kill %2

Program előrehozása: fg %ID paranccsal

fg %1

Kill parancs abszolút módon (rendszer szinten)

A kill parancs a programok számára küld üzenetet/utasítást. Ez lehet többek közöt az azonnali kilépés (ez a default). Működése:

kill PID

pl.: kill 3213

Megj.: PID=Process IDentifier, azaz egy futó program egyértelmű azonosíthatóságát meghatározó szám (Ált.: 1-32768-ig.)

A PID-et a ps vagy a top használatával tudod megállapítani többek között.

Program háttérben történe indítása

Egy programot terminálból úgy is el lehet indítani, hogy a promt megmaradjon, azaz a program háttérben indul el (olyan, mintha CTRL+z és bg utasítást adtunk volna ki. Ezt a program neve után írt & karakterrel lehet elérni.

Példa:

gedit cica.txt &

Különleges karakterek bash-ban 1 ("Joker karakterek")

 • ? : 1 darab "akarámit" helyettesít
  "sinusa?atok.dat"
  # ez lehet "sinusadatok.dat"
  
 • * : Akármilyen hosszú szövegrészt helyettesít (lehet a semmi is!)
  "sin*.dat"
  # Minden fájl aminek ".dat" a vége, és "sin" az eleje
  

Különleges karakterek bash-ban 2

Több parancs kiadása

A "&&" vagy ";" jellel lehet több parancsot kiadni egy sorban. ; utáni parancs mindenképp lefut, a && pedig csak ha minden rendben volt.

ls -al && cp valami.tex ize.tex && cd /latex

Különleges karakterek bash-ban 3

Parancs kimentének feldolgozása

A | jellel át lehet adni egy parancs kimentét egy másik parancsnak:

Példa:

ls | sort -r

Megj.: A sort parancs azt csinálja, amit a neve mutat, azaz sorba rendez.

A sort -r visszafelé rendez (reverse).

Különleges karakterek bash-ban 4

Változók bashban (programozásban hasznos)

 • $ : Segítségével változó neve és értéke között tudunk különbséget tenni. Ha $valtozo-t írunk, az a változónk értékét fogja visszaadni.
  • Példa: cica=10;echo $cica ---> Eredménye: 10
 • \ : Bourne Again Shell escape-karaktere. Többek között ezzel a jellel lehet elérni, hogy az azt követő speciális karakter elveszítse módosító hatását.
  • Példa: cica=1;echo \$cica ---> Eredménye: $cica

Különleges karakterek bash-ban 5

"Stringkezelés"

 • ' : Megakadályozza a héjat (shell), hogy a $-t a változók jelzésének tekintse
  • Példa: echo '$cica' ---> Eredménye: $cica
 • " : Az idézőjelek arra valók, hogy egyes karakterek vagy lefoglalt szavak speciális jellegét feloldják.
  • Példa: echo "Ez egy szöveg" ---> Eredménye: Ez egy szöveg
 • `...` vagy \$(...) : Operátor, mely a két jel között lévő utasítást végrehajtja, és a kimenetét adja vissza úgy, hogy az új sor karakter helyére szóközt rak. Ez bash scripteknél lesz hasznos.

Fájlok keresése:

Fájlokat a find paranccsal lehet keresni.

find ~ -name "*.jpg" 
# az összes jpg kiterjesztésű kép keresése a home-ban
find ~ -iname "*.DAT" 
# kis és nagybetű különbség nincs
find / -perm 777 
#777-es joggal rendelkező állomány keresése a gyökérben
find ~/latex -size +1024M
#1024 Mb-nál nagyobb fájlok keresése a /latex mappában

Szöveg keresése bash-ban

Szöveget keresni a grep parancs segítségével lehet. Alapértelmezésben nem azonos a kis/NAGY betű.

grep equation ./latex/latex.tex 
# "equation" szó keresése a latex.tex-ben
grep equation * 
# "equation" szó keresése minden fájlban a mappán belül
grep -i EquAtion * # Kis/NAGY betű nem számít
grep -n equation * # kiírja a sor számát
grep -l equation * # Fájlnevet ad vissza

Kimenet átirányítása

Lehetőség van a kimenetet a terminál ablak heylett pl. fájlba irányítani:

ls -l > file_lista.txt
Létrejött a file_lista.txt 
(ha létezett már a fájl, akkor ezzel felülírodott)

Megjegyzés: Fájlból bemenetet csinálni a "<" jel tud.

Hozzáírás fájlhoz:

Hozzáírni a >> paranccsal lehet egy meglevő fájlhoz:

echo "Kiscica,ezt hozzáírom a fájlhoz" >> file_lista.txt

tail file_lista.txt

Egyéb Hasznos parancsok 1:

 • passwd: Jelszó csere. Ekkor kéri a régi jelszót, majd 2-szer az újat a rendszer! Ezeken a gépeken nem használható!
 • file akarmi.tex : megvizsgálja az akarmi.tex típusát
 • uniq : Több sorból álló szövegben az ismétlődő sorokkal kezd valamit
 • tree : kiírja a könyvtárstruktúrát
 • du : Az aktuális könyvtár fájljainak méretét adja meg
 • df : Szabad terület számítása, partíciónként

Egyéb Hasznos parancsok 2:

 • touch file : létrehoz egy "file nevű" üres állományt
 • cut : Bemenetként (stdin), vagy paraméterként megadott fájl minden sorának egy megadott részét vágja ki

 • tr,sed : karakterek lecserélése, változtatása adott karaktersorban

  • echo vegyes | tr a-z A-Z : a vegyes szóban a kis betűket nagyra cseréli.
  • echo egyesek | tr -d e : az egyesek szóból kitörli az e betűket
  • echo Almafa|sed 's/a/1/g' minden kicsi a-t lecserél 1-re

Egyéb Hasznos parancsok 3:

 • diff -u file1 file2 > eredmeny : Összehasonlítja a fájlok tartalmát, a különbséget pedig az "eredmeny"-be írja
 • tar : Ki-be tömörítő
  • tar -czvf file.tar.gz /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat gzip-be tömörítése
  • tar -xzvf file.tar.gz: Kitömöríti a gz-t, majd a tar-t, és egy /file könyvtárba teszi

Egyéb Hasznos parancsok 4:

 • login : Bejelentkezés
 • logout : Kijelentkezés
 • who : Bejelentkezett felhasználók kiíratása
 • ps : Futó folyamatok kiírása
 • killall command : az összes fehasználó (amihez van jogunk) által futtatott "command" nevű folyamat leállítása
  • Megj.: Így lehet név alapján kilőni programot
 • shutdown -P now : Kikapcsolás (-P=Poweroff), azonnal (percben lehet megadni az időt)

Haladó szint

Nem kötelező tananyag

Bash programozás

A parancsértelmező által ismert parancsok fűzhetőek össze egy "programba" vagy más néven shell script-be.

 • A program első sorában célszerű minden esetben megadni a futtató programot (shell-t), jelen esetben a bash-t. Tehát a fájl kezdete legyen (bash esetén): #!/bin/bash
 • Más futtató program (parancsértelmező) is megadható a program első sorában (például python).
 • Futtatási jog nélkül nem mindig futtatható, ezért célszerű kiadni: chmod +x programnev
 • Program futtatásához a parancs(ok)
bash programnev.sh 

(./programnev.sh)

Más interpreterekhez:

python akarmi.py #python script

octave valami.m #octave script

Példák:

Hozzunk létre egy hello.sh fájlt, és írjuk bele:

gedit hello.sh &
  #!/bin/bash
  echo Hello World!

Mentés után futtassuk le:

(chmod u+x hello.sh)
bash ./hello.sh

Hasznos dolgok a szrikptekhez:

 • Változók: Lehetséges változókat eltárolni és később hivatkozni rájuk: $izé az izé nevű változó.

  szam=20
  echo $szam
 • Egész számok generálása a seq paranccsal lehetséges (pl. 10-től 100-ig)

  seq ELSŐ NÖVEKMÉNY UTOLSÓ
  seq 10 2 100 # 10-től kettesével 100-ig megy
  seq 100 -5 10 # 100-tól 10-ig 5-ösével
  

Bash mint számológép

Próbáljuk ki:

a=2
b=5
echo $a*$b
 • A let parancs: Ez a parancs képes aritmetikai műveleteket végezni: ("b++" jelentése, a b-t 1-gyel megnöveli)
a=1234; let "a=a+1"; echo "$a"
a=2; b=5; let c=$a*$b; echo $c
let 'b = a' "(a += 3) + $((a = 1)), b++"

Egyéb példák:

A következő 3 példához használjuk a test.sh -t állományt:

gedit test.sh &
chmod u+x test.sh

A következő 3 példát másoljuk bele (külön-külön), mentsük el a fájlt, majd teszteljük le szkripteket a következő parancs kiadásával:

bash test.sh
 • While szerkezet: Ez egy olyan ciklus, ami először megvizsgál egy feltételt, majd végrehajta, ha igaz
#!/bin/bash
  COUNTER=0
  while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
    echo a szamlalo erteke: $COUNTER
    let COUNTER=COUNTER+1
  done

COUNTER változót 1-gyel növeli addig, amíg el nem éri a 10-et.

 • Until szerkezet:
#!/bin/bash
  COUNTER=20
  until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
    echo a szamlalo erteke: $COUNTER
    let COUNTER-=1 # COUNTER-=1 jelentése: COUNTER=COUNTER-1
  done

COUNTER változót 20-as kezdőértékről 1-gyel csökkenti, amíg el nem éri a 10-et.

 • For ciklus (ez egy olyan ciklus, ami addig fut, amíg igaz az állítás) Ezt használjuk általában mindig.

Szintatktika: for "Változó megadás" "Állítás" "Utasítás"

#!/bin/bash
  for i in `seq 1 10`;do
  echo $i
  done

Az i változó felveszi 1-től 10-ig az értékeket, majd ki is írja a képernyőre

A programok írhatóak 1 folytonos sorba is, ahol az eddigi új sort ";" vagy "&&" jel váltja fel:

 • while szerkezet:
  SZAM=0; while [ $SZAM -lt 10 ]; do echo érték: $SZAM ;let SZAM=SZAM+1;done
  
 • until szekezet:
  COUNT=20; until [ $COUNT -lt 10 ]; do echo érték:$COUNT; let COUNT-=1;done
  

Példák for ciklusra

 • for ciklus:
  for i in `seq 1 10`;do echo $i; done
  for i in `seq 2 5 100`;do echo $i; done
  for i in $(ls);do echo fájlok: $i; done
  

Gawk

Jegyzetben az 4. fejezet (53-től 67. oldalig). http://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamalap.pdf

Az awk (vagy gawk, azaz GnuAWK) egy olyan programozási nyelv, amit szöveges állományok feldolgozására terveztek. Egy tipikus awk programot (szkript) egy interpreter olvas be és hajt végre. A szkript végrehajtása során a feldolgozott szöveges állomány(ok)at (tartalmának változatlanul hagyásával) másféle kimenetté formálja át. A bemeneti adatok változatlanul hagyása biztosítja, hogy ugyanazon adatokra (például szövegfájlok) többféle awk program is futtatható egymás után, vagyis ugyanazon fájl(ok)ból többféle adat is kinyerhető legyen.

Töltsük le a két fájlt:

wget itl7.elte.hu/~iracz/Oktatas/SzA/millenium.dat

wget itl7.elte.hu/~iracz/Oktatas/SzA/millenium_new.dat

Nézzük is meg őket:

more millenium.dat
more millenium_new.dat

Mi az eltérés köztük?

Írassuk ki a két fájlt gawk-val!


awk millenium.dat
awk millenium_new.dat

A "print" parancs

A print paranccsal lehet kiíratni az awk-kal bármit.

Példa: (Csak az első oszlop kiíratása)

awk '{print $1}' millenium.dat
awk '{print $1}' millenium_new.dat

Most mi a hiba?

Elő- és utófeldolgozók

A BEGIN előfeldolgozó a lényegi programot megelőzően fut le. Itt lehet megadni például a bemeneti fájl szerkezetét (pl. mi az oszlopelválasztó karakter). Az END utófeldolgozó a lényegi program után fut le. Itt adható meg, hogy pl. mentse el egy fájlban adott stílusban az eredményt a szkript.

Különleges vezérlő karakterek

 • RS: Record separator (Sorok elválasztója)
 • FS: Field separator (Oszlopok elválasztója)
 • NR: Number of record (Sorok száma)
 • NF: Number of field (Oszlopok száma)

Speciális helyettesítő karakterek:

 • [a-z] a,b,c,...z
 • [0-9] 0,1,2,3,...9
 • [:alnum:] betű vagy szám
 • [:alpha:] betű
 • [:digit:] szám

Példa:

awk 'BEGIN{FS=";"}{print $1}' millenium_new.dat
awk 'BEGIN{FS=";"}{print $1,$2*$3,$8}' millenium_new.dat

Példa programok összekapcsolására:

awk '{print $8,$3,$4,$5}' millenium.dat | sort > adat.dat

more adat.dat
gnuplot

splot "adat.dat" u 2:3:4 lw 5
plot "adat.dat" u 1:2 w p ps 7