Adatok elemzése

Az alábbi példasorban két, gyakran előforduló adatelemzési problémát fogunk megvizsgálni. Az első a függvényillesztés, a második pedig a periodikus jelek (például hangminták) Fourier-analízise. Amint már azt megszokhattuk, először is töltsünk be néhány hasznos modult és függvényt!

In [1]:
%pylab inline
from scipy.optimize import curve_fit # Az illesztéshez használt függvény
from numpy.fft import *       # Fourier-analízishez használt rutinok
from scipy.signal import spectrogram # Spektrogramm készítő függvény
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Függvényillesztés

smily

Sokszor előfordul, hogy egy kísérlet eredményeit valamilyen elméleti becsléssel szeretnénk összevetni, illetve, hogy az elméletben szereplő paramétereket egy kísérlethez szeretnénk igazítani. Az egyik legelterjedtebb eljárás ennek a problémának a megoldására az úgynevezett legkisebb négyzetek módszere.

Tegyük fel, hogy a kísérleti adataink $(x_i,y_i)$ számpárokként állnak rendelkezésünkre, és van $N$ db mintapontunk, azaz $i=1\dots N$ ! Erre az adatsorra szeretnénk illeszteni egy $y=f(x,a,b,c,d,\dots)$ függvényt! A feladat az, hogy olyan $a,b,c,d,\dots$ paramétereket találjunk, amik a legjobban közelítik az adatpontjainkat. Ezt a feladatot az $$S(a,b,c,d,\dots)=\sum_{i=1}^N (y_i-f(x_i,a,b,c,d,\dots))^2$$ függvény minimalizálásával oldhatjuk meg. Ez a legkisebb négyzetek módszerének lényege. Természetesen van Python-csomag, amely a legkisebb négyzetek módszerét használja, az alábbiakban ezzel fogunk megismerkedni néhány példán keresztül.

Generáljunk először egy adathalmazt, amit később vizsgálhatunk! Legyen ez egy zajos $\sin$ függvény!

In [2]:
t1 = linspace(0,10,100) # mintavételezés
zaj=0.3*randn(len(t1)) # normál eloszlású zaj
x1=1.5*sin(t1+2)+zaj   # egy zajos sin függvény
hiba=2*abs(zaj)    # ez a "mérés" hibája

Most nézzük is meg!

In [3]:
errorbar(t1,x1,hiba,marker='o',linestyle='')
Out[3]:
<Container object of 3 artists>

A függvényillesztéshez a curve_fit függvényt fogjuk használni, ennek az első bemenete az a függvény, amelyet illeszteni szeretnénk. Definiáljuk tehát az illesztendő függvényt! Legyen ez $$f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$$ alakú!

In [4]:
def fun(t,A,omega,phi):
  return A*sin(omega*t+phi)

A curve_fit függvény az illesztendő függvény első változóját tekinti futó változónak, és a függvény többi paraméterét pedig meghatározandó paraméternek. Alapvetően két tömbbel tér vissza. Az első tömb tartalmazza a meghatározott illesztési paramétereket, a másik pedig az úgynevezett kovarianciamátrixot. A kovarianciamátrix diagonális elemei határozzák meg az illesztett paraméterek pontosságát.

In [5]:
popt,pcov=curve_fit(fun,t1,x1) # az illesztés elvégzése
perr = sqrt(diag(pcov))   # az illesztési paraméterek hibáinak meghatározása
print (['A','omega','phi'])
print (popt)
print (perr)
['A', 'omega', 'phi']
[ 1.4797815  0.99686724 2.02924669]
[ 0.0390798  0.00926117 0.05044416]

A popt array első eleme az $A$ paraméter, a második az $\omega$, a harmadik pedig a $\varphi$. Amint látszik, ez egy viszonylag jól sikerült illesztés, a paraméterek illesztési hibái az illesztett paraméterértékekhez képest kicsik! Mivel a mintaadatsort mi generáltuk 'kézzel', ezért ha összevetjük az illesztett értékeket az adatsor generálása során használt $A=1.5,\,\omega=1.0,\,\varphi=2.0$ értékkekkel, akkor ezen értékekhez is viszonylag közeli számokat kapunk! Az illesztett paraméterek ismeretében már ki tudjuk értékelni az illesztett függvényt. Tegyük ezt meg!

In [6]:
errorbar(t1,x1,hiba,marker='o',linestyle='') # az adatok ábrázolása
plot(t1,fun(t1,popt[0],popt[1],popt[2]),color='red',linewidth=3) # az illesztett függvény ábrázolása
Out[6]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fde19cf4cf8>]

A curve_fit parancs segítségével figyelembe tudjuk venni az eredeti adatoknak a mérési hibáit (amit a hiba válltozóban tároltunk el). Ez azt jelenti, hogy az illesztés során azok a pontok, amelyek nagy mérési hibával rendelkeznek, kisebb súllyal vannak figyelembe véve, mint azok a pontok, ahol a mérési hiba kicsi. A mérési hibák figyelembevétele a sigma kulcsszóval történik meg. Nézzük meg, mi történik, ha megadjuk a hibákat!

In [7]:
popt_hibaval,pcov_hibaval=curve_fit(fun,t1,x1,sigma=hiba)
perr_hibaval = sqrt(diag(pcov_hibaval))
print (['A','omega','phi'])
print (popt_hibaval)
print (perr_hibaval)
['A', 'omega', 'phi']
[ 1.50637199 0.99863675 2.00078293]
[ 0.00331868 0.00101752 0.00135063]

Ha összehasonlítjuk a hibák figyelembevételével történt illesztést és a hiba nélküli illesztést, azt tapasztaljuk, hogy az illesztett paraméterek kicsit megválltoztak, de az illesztési hiba jóval kisebb! Hasonlítsuk össze a két illesztési módszerrel kapott paraméterezést! Az alábbi példában az előzőhöz képest egy kicsit kompaktabb írásmódot alkalmazunk a paramétervektor kicsomagolásával.

In [8]:
errorbar(t1,x1,hiba,marker='o',label='adatok',linestyle='') 
plot(t1,fun(t1,*popt),color='red',label='illesztes',linewidth=4) # itt használtuk az argumentumok kicsomagolását         
plot(t1,fun(t1,*popt_hibaval),color='black',label='illesztes hibaval',linewidth=3) # itt is.
legend()
Out[8]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fde19b7d710>

Az illesztési algoritmusok, amik a curve_fit parancs mélyén elvégzik az illesztési feladatokat, nem mindig találják meg a megfelelő paramétereket. Ha egy illesztési feladatban sok meghatározandó paraméter van, akkor ez a probléma sokkal súlyosabb lehet. Vizsgáljunk meg erre egy másik adatsort. A data/ket_gauss_plus_hiba file egy zajos adatsort tartalmaz, ami két Gauss-görbe összege. Próbáljunk meg erre illeszteni egy olyan függvényt, ami két Gauss-görbe összege! Először olvassuk be a file-t és jelenítsük meg!

In [9]:
t2,x2=loadtxt('data/ket_gauss_plus_hiba',unpack=True) # beolvasas
plot(t2,x2)            # megjelenites
Out[9]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fde19b00390>]

Az alábbiakban definiáljuk az illesztendő függvényt! $$f_2(t)=A_1\mathrm{e}^{-(t-e_1)^2/s_1^2}+A_2\mathrm{e}^{-(t-e_2)^2/s_2^2}$$

In [10]:
def func2(t,A1,e1,s1,A2,e2,s2):
  'Ket Gauss-gorbe osszege'
  return A1*exp(-((t-e1)/s1)**2)+A2*exp(-((t-e2)/s2)**2)

Próbáljuk ezzel elvégezni az illesztést!

In [11]:
popt,pcov=curve_fit(func2,t2,x2)
perr = sqrt(diag(pcov))
print (['A1','e1','s1','A2','e2','s2'])
print (popt)
print (perr)
---------------------------------------------------------------------------
RuntimeError               Traceback (most recent call last)
<ipython-input-11-704f7492e125> in <module>()
----> 1 popt,pcov=curve_fit(func2,t2,x2)
   2 perr = sqrt(diag(pcov))
   3 print (['A1','e1','s1','A2','e2','s2'])
   4 print (popt)
   5 print (perr)

/home/horvath.anna/.local/lib/python3.5/site-packages/scipy/optimize/minpack.py in curve_fit(f, xdata, ydata, p0, sigma, absolute_sigma, check_finite, bounds, method, jac, **kwargs)
  738     cost = np.sum(infodict['fvec'] ** 2)
  739     if ier not in [1, 2, 3, 4]:
--> 740       raise RuntimeError("Optimal parameters not found: " + errmsg)
  741   else:
  742     # Rename maxfev (leastsq) to max_nfev (least_squares), if specified.

RuntimeError: Optimal parameters not found: Number of calls to function has reached maxfev = 1400.

Úgy tűnik, az illesztés nem sikerült! Ez az adatsor és a meghatározandó függvény tehát jól illusztrálja a fent említett problémát!

Az illesztés nagyobb valószínűséggel lehet sikeres, ha a megillesztendő paramétereket az illesztés előtt valamilyen módon meg tudjuk becsülni. A fenti adatsorban például van egy nagy csúcs 6 körül, aminek a szélessége nagyjából 1, és magassága 10, továbbá egy viszonylag széles váll a csúcstól balra, ami egy szélesebb és laposabb csúcsból származhat, mondjuk 4 körül egy 4 magasségú és 3 szélességű csúcsból. Ábrázoljuk az eredeti függvényt, és ezt a két becsült függvényt!

In [12]:
plot(t2,x2,label='adatok') # az adatok
plot(t2,10*exp(-((t2-6)/1)**2),label='egyik csucs') # a magasabb és vékonyabb csúcs
plot(t2,4*exp(-((t2-4)/3)**2),label='masik csucs') # a szélesebb de alacsonyabb csúcs
legend()
Out[12]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fde199eeef0>

A curve_fit függvénynek megadhatjuk ezeket a becsült értékeket mint az illesztési procedúra kezdő értékeit. Ezt a p0 kulcsszón kerresztül tehetjük meg.

In [13]:
A1=10;e1=6;s1=1
A2=4;e2=4;s2=3
popt,pcov=curve_fit(func2,t2,x2,p0=[A1,e1,s1,A2,e2,s2]) # A p0-ba egyszeruen felsoroljuk a becsult ertekeket
perr = sqrt(diag(pcov))
print (['A1','e1','s1','A2','e2','s2'])
print (popt)
print (perr)
['A1', 'e1', 's1', 'A2', 'e2', 's2']
[ 8.21260636 5.99414772 1.0291653  3.83303602 3.88151827 2.48802627]
[ 0.32159323 0.0130322  0.03320234 0.11389945 0.13779395 0.12601698]

A becslés tehát segített az illesztés elvégzésében! Ábrázoljuk végül az illesztett függvényt, az eredeti adatokat, illetve az eredetileg becsült görbéket!

In [14]:
plot(t2,x2,label='adatok') # a beolvasott adatok
plot(t2,10*exp(-((t2-6)/1)**2),label='egyik csucs') # a két becsült Gauss
plot(t2,4*exp(-((t2-4)/3)**2),label='masik csucs')
plot(t2,func2(t2,*popt),label='illesztes',color='black',linewidth=2) # az illesztéssel meghatározott gorbe
legend(loc='upper left')
Out[14]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fde19973278>

A korábbi feladatok között már szerepelt Felix Baumgartner ugrásának adatsora. Most újra vizsgáljunk meg ehhez kapcsolódóan egy életszerű illesztési problémát!

Az ugrás első fázisában ($t=0\dots 40$ s) a mozgás jó közelítéssel szabadeséssel írható le: mielőtt az ejtőernyő kinyílna, a légellenállás kiegyensúlyozza a gravitációs erőt, és az esés sebessége közelítőleg állandó (kb $t=210\dots 260$ s intervallumban).

Határozzuk meg a nehézségi gyorsulás értékét a pálya elején szereplő pontokból, illetve határozzuk meg Felix Baumgartner légellenállását a pálya végén szereplő pontokból! Kezdjük a feladatot a felhasznált fizikai jelenségek összefoglalásával!

Szabadesés az ugrás elején

Mivel a szabadesés egyenletesen gyorsuló mozgásnak felel meg, ezért a magasság--idő függvényt a $$h(t)=h_0+v_0t-\frac{g}{2}t^2,$$ alakban kereshetjük! A nehézségi gyorsulás tehát meghatározható a pálya elejére illesztett parabola együtthatóiból hiszen a négyzetes tag együtthatójának a kétszerese éppen $g$!

Egyenletes sebesség az ugrás végén

Mivel nincs gyorsulás, ezért ezen a ponton a közegellenállás és a gravitációs erő kiegyenlítik egymást! Azaz $$mg=\alpha v^2 $$, amiből a közegellenállás $\alpha=\frac{mg}{v^2}$. Baumgartner súlya a szkafanderrel együtt kb 110 kg. Az illesztésből pedig meg tudjuk határozni $v$-t.

In [15]:
tB,h=loadtxt('data/h_vs_t',unpack=True) # adatok beolvasása
# ido az elso oszlop
# magassag a masodik

Definiáljuk most az illesztendő függvényeket. Egy lineáris függvényt és egy másodfokú polinomot!

In [16]:
def linearis(x,a,b):
  'Linearis fuggveny: a*x+b'
  return a*x+b

def masodfok(x,a,b,c):
  'Masodfoku fuggveny: a*x^2+b*x+c '
  return a*x**2+b*x+c

Először illeszünk egy másodfokú polinomot az adatsor elejére. Az adatsor megfelelő részét az array-ek már ismert szeletelésével tudjuk megoldani.

In [17]:
p_eleje,pcov =curve_fit(masodfok,tB[tB<40],h[tB<40]) # illesztes azon pontokra ahol az ido kisebb, mint 40
err_eleje = sqrt(diag(pcov))
# az illesztett parameterek ertekei es a hibak
print('a=',p_eleje[0],'±',err_eleje[0]) 
print('b=',p_eleje[1],'±',err_eleje[1])
print('c=',p_eleje[2],'±',err_eleje[2])
a= -4.74047528359 ± 0.0285659683743
b= 45.2385570965 ± 1.16034897662
c= 38893.934827 ± 9.87019931891

A gravitációs gyorsulás tehát az illesztett $a$ paraméter kétszerese!

In [20]:
g=abs(p_eleje[0]*2)
g
Out[20]:
9.4809505671794199

Végezzük el az illesztést most a lineáris szakaszra is! Most is célszerű a már megismert indexelési trükkökkel megszorítani az illesztendő tartományt.

In [18]:
p_vege,pcov =curve_fit(linearis,tB[(tB>210)*(tB<260)],h[(tB>210)*(tB<260)]) # illesztes azon pontokra ahol az ido 210 es 260 kozott van
err_vege = sqrt(diag(pcov))
# az illesztett parameterek ertekei es a hibak
print('a=',p_vege[0],'±',err_vege[0]) 
print('b=',p_vege[1],'±',err_vege[1])
a= -60.1648024714 ± 0.145934354195
b= 18299.0046872 ± 34.3553394487

A keresett sebességérték tehát ismét az első illesztett paraméter értékéből határozható meg. Míg $\alpha $ az $\alpha=mg/v^2$ kifejezésből adódik:

In [21]:
v=p_vege[0]
m=110
alpha= m*g/v**2
alpha
Out[21]:
0.28811082561386603

Foglaljuk össze eredményeinket egy ábrában!

In [22]:
figsize(8,4*3/2)
plot(tB,h,label='meres',linewidth=7,color='lightgreen')
plot(tB,masodfok(tB,*p_eleje),label='parabola az elejen',linewidth=3,color='red')
plot(tB,linearis(tB,*p_vege),label='linearis a vegen',linestyle='dashed',linewidth=3,color='blue')
ylim(0,40000)
legend(fontsize=20)
xlabel(r'$t[s]$',fontsize=20)
ylabel(r'$h[m]$',fontsize=20)
text(150,20000,r'$g=$'+str(g)+r' $m/s^2$',fontsize=20)
text(150,15000,r'$\alpha=$'+str(alpha)+r' $kg/m$',fontsize=20)
grid()
In [25]:
figsize(6,4) #Ez csak visszaállítja az ábraméreteket az alapértelmezettre 

Periodikus jelek vizsgálata és a Fourier-transzformáció

winamp

Számtalan fizikai rendszerben előfordul az, hogy bizonyos jelenségek periodikus viselkedést mutatnak. A hétköznapokból talán a legismertebb példa erre a zene. Sok zenelejátszó (amint azt a fenti ábra is bizonyítja) rendelkezik "spektrumanalizátorral". Ezek a spektrumanalizátorok azt mutatják, hogy egy bizonyos hangminta milyen frekveniájú hangokat tartalmaz. A módszer, ami egy adott hangmintából a frekvenciaspektrumot előállítja, a Fourier-transzformáció. Egy függvény Fourier-transzformáltját az alábbi matematikai kifejezés definiálja: $$ \mathcal{F}[f](\nu)=\int^{\infty}_{-\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i 2\pi\nu t}}f(t)\mathrm{d}t$$ A Fourier-transzformáció elvégzésére létezik egy gyors algoritmus, ami igen sok alkalmazásban felbukkan. A Python-nyelvben a numpy.fft almodulban van implementálva a gyors Fourier transzformáció, az alábbi néhány példában ezzel fogunk megismerkedni. Ezt az almodult már a notebook elején betöltöttük!

Először generáljunk egy meghatározott $\nu$ frekvenciájú, azaz $\omega=2\pi\nu$ körfrekvenciájú jelet! Ez például a

$$f(t)=\sin(\omega t)$$ függvény. (Vajon melyik függvény ennek a Fourier-transzformáltja?)

In [26]:
t3 = linspace(0,10,1000) # mintavetelezesi pontok
nu=2;          # frekvencia
omega=2*pi*nu      # korfrekvencia
jel=sin(omega*t3)    # maga a jel
plot(t3,jel)
Out[26]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fde197f14e0>]

Maga a Fourier-transzformáció egyszerűen az fft függvény meghívásával történik.

In [29]:
Fjel=fft(jel)

Most már az Fjel változó tartalmazza a jel Fourier-transzformáltját! Ahogy azt a definició is mutatja, a Fourier- transzformált általában egy komplex kifejezés. A legtöbb alkalmazás szempontjából elegendő a Fourier-transzformált abszolút értékének vizsgálata. Ahhoz hogy a Fourier-transzformált jelet ábrázolni tudjuk a frekvencia függvényében, először le kell gyártanunk egy megfelelő frekvencia-mintavételezést. Ennek a mintavételezésnek illenie kell az eredeti idő-mintavételezéshez. A frekvencia-mintavételezést az fftfreq függvény végzi el. Ennek két bemenő paramétere van. Az első paraméter az eredeti idősor hossza, a második paraméter pedig az idősor felbontása (lépésköze).

In [30]:
freq = fftfreq(len(t3),t3[1]-t3[0])

Most már meg tudjuk jeleníteni a Fourier-transzformált abszolútértékét!

In [31]:
plot(freq,abs(Fjel))
Out[31]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fde197528d0>]

A Fourier-transzformált pozitív és negatív frekvenciaértékekre is definiálva van, azonban időfüggő jelek elemzése során elegendő pozitív frekvenciákra szorítkoznunk.

In [32]:
plot(freq,abs(Fjel))
xlim(0,10);

Tehát egy 2 frekvenciával oszcilláló jel Fourier-transzformáltja egy éles csúcs pontosan 2-nél (talán nem túl meglepő módon)!

Vizsgáljuk meg utolsó példaképpen a napfoltadatok számának ingadozását! Vajon látszani fog benne a 11 éves periódusidő ? A napfoltadatok ismét az data/SN_m_tot_V2.0.txt file-ban vannak. Olvassuk őket be!

In [33]:
napfolt=loadtxt('data/SN_m_tot_V2.0.txt');

A harmadik oszlop tartalmazza az időt években, a negyedik oszlop pedig a napfoltok számát.

In [34]:
tN=napfolt[:,2]
N=napfolt[:,3]

Gyártsuk le a frekvencia-mintavételezést, és végezzük el a Fourier-transzformáltat!

In [35]:
freqN = fftfreq(len(tN),tN[1]-tN[0])
FN=fft(N)

Végül ábrázoljuk a kapott Fourier-spektrumot!

In [36]:
plot(freqN,abs(FN)) # A spektrum ábrázolása
xlim(0,0.5)
ylim(0,80000)
# A maximum hely megtalálása
maxN=max(abs(FN)[(freqN>0.03)*(freqN<0.2)])
maxf=freqN[(abs(FN)==maxN)*(freqN>0)]
plot(maxf,maxN,'o',color='red') # Egy kis piros pont a csúcson
xlabel(r'$\nu [1/\mathrm{ev}]$',fontsize=20)
ylabel(r'$\mathcal{F}(N_{\mathrm{Napfolt}})$',fontsize=20)
text(0.3,60000,'T='+str(1/maxf[0])+' ev',fontsize=20)
Out[36]:
<matplotlib.text.Text at 0x7fde19646b00>

Tehát a Fourier-transzformált egy éles maximumot mutat 10.8 évnél! Azaz a megfigyelések Fourier-transzformáltja alapján is nagyjábol 11 éves periódussal változik a naptevékenységek intenzitása!

Spektrogrammok

Sok esetben előfordul, hogy egy időben változó jelet a mintavételezés által definiált időskálához képest akár több nagyságrenddel is hosszabban mérünk. Tipikus példa erre a hangminták elemzése. Ilyen esetekben a teljes minta Fourier-transzformációján túl, hasznos lehet a Fourier-spektrum időbeni változásának követése. Az időfüggő Fourier-spektrum alapvetően a minta részeinek Fourier-transzformációja. Az időfüggő Fourier-spektrumot szokás spektrogrammak is nevezni. A spektrogramm meghatározásához a scipy.signal modul spectrogramm függvényét használhatjuk. Lássunk erre egy példát!

Előszöris generáljunk egy olyan adatsort ami egy egyre gyorsuló frekvenciájú jelet, angol kifejezéssel chirp-et tartalmaz:

In [37]:
t4=linspace(0,10,5000) # idő mintavételezése
csirp=sin(2*pi*t4**2) # ez itt a chirp

Ha megnézzük a jelalakot, akkor a vártaknak megfelelően egyre sűrűsödő oszcillációkat kapunk:

In [38]:
plot(t4,csirp)
Out[38]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fde19646fd0>]

A jelalakhoz tartozó időfüggő Fourier-transzformáltat a spectrogramm függvénnyel határozhatjuk meg. A spectrogram függvény alapvetően két bemeneti értéket vár. Az első bemenete a vizsgálandó adatsor, jelen esetben a csirp változó, a második pedig a vizsgált adatsor mintavételezési frekvenciája. A mintavételezési frekvencia az idő mintavételezéséből határozható meg úgy, hogy a mintavételezési pontok számát elosztjuk a időtartam hosszával.

In [39]:
fs=len(t4)/max(t4) # az idő függő jel mintavételezési frekvenciájának meghatározása

A spektrogramm ezután egyszerűen:

In [40]:
freqs,ts,Scsirp=spectrogram(csirp,fs)

A fenti függvényhívás három kimeneti változója három array típusú változó amelyet például a pcolor függvény segítségével vizualizálhatunk. Az első kimeneti változó a mintában előforduló frekvenciák lehetséges értékeit tartalmazza a második változó az időt a harmadik változó pedig magát a spektrogrammot. Jelenítsük meg a fent kiszámított spektrogrammot:

In [41]:
pcolor(ts,freqs,Scsirp)
ylim(0,50);
xlabel('t')
ylabel(r'$\nu$')
Out[41]:
<matplotlib.text.Text at 0x7fde1969a668>

Látjuk, hogy a spektrogramm-ban egy csúcs vonul végig, egyenletesen növekvő frekvenciánál.