File-ok kezelése

c

Nagy mennyiségű adatok feldolgozásánál elengedhetetlen dolog a számítógépek memóriáján (RAM) kívül a külső tárolókon (merevlemezek, egyéb adathordozók) tárolt file-ok használata is. Az alábbiakban a python alapértelmezett filekezelő függvényeivel ismerkedünk meg először, majd a numpy csomag filekezelő rutinjaival barátkozunk meg, végül néhány tudományos kutatásokban használt formátumot (hdf5 és fits) kezelő függvényt mutatunk be. A notebookot - mint mindig - most is kezdjük a már megszokott sorral:

In [1]:
%pylab inline
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

A python beépített filekezelő függvényei

Ebben a fejezetben a python egyéb moduloktól független, alapvető fileműveleteket biztosító függvényeivel fogunk megismerkedni. Ezen függvények egy file tartalmát többnyire karakterláncok formájában kezelik, ezért konkrét formátumú adatok beolvasása, illetve kiírása némi bonyodalommal jár, melyeket legtöbbször valamilyen specifikusan az adott feladatra megírt függvény tesz lehetővé. Az alábbi részben a történelmi napfoltszám-megfigyelések adatainak az elemzésén keresztül ismerkedünk meg ezekkel a függvényekkel.

File-ok beolvasása

Egész file beolvasása egyetlen karakterláncba az alábbiak szerint történik.

Előszöris az open() függvény segítségével megnyitjuk a beolvasni kívánt file-t. Az open() függvény egy előkészítő függvény, amely arra készíti fel a rendszert, hogy az adott merevelemezen (vagy más adattárolón) fellelhető file-lal dolgozni tudjunk. Legegyszerűbb esetben ez a file nevének a megadásával történik.

In [2]:
file1 = open('data/SN_m_tot_V2.0.txt')
In [3]:
file1
Out[3]:
<_io.TextIOWrapper name='data/SN_m_tot_V2.0.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>

A fenti kódsor hatására a file1 változón keresztül férhetünk hozzá a file tartalmához. A file teljes tartalmát például a következő utasítással tölthetjük be egy karakterlánc formájában az egeszfile változóba:

In [4]:
egeszfile=file1.read()

Figyelem, ne keverjük össze a file1 és az egeszfile változókat! Amint azt fent is említettük, az egeszfile egy karakterlánc, a file1 pedig a file-ból való olvasást, illetve a file-ba való írást segítő segédobjektum, amelyet szokás esetenként (adat)folyam-nak vagy angolul streamnek is nevezni.

Ha már minden olvasás és írás befejeződött, akkor a close() utasítással zárhatjuk be a folyamot, azaz ez a parancs szakítja meg a kommunikációt az adattárolóval.

In [5]:
print(file1.closed)
file1.close()
print(file1.closed)
False
True

Mivel fent betöltöttük a file tartalmát az egeszfile stringbe, ezért ennek segítségével bele is pillanthatunk, vizsgáljuk meg például az első 100 karaktert a file-ból:

In [6]:
egeszfile[:100]
Out[6]:
'#1. oszlop ev ho T[ev] napfolt_szam\n#2. oszlop honap\n#3. oszlop az ido evben merve \n#4. oszlop Na'

Ha megnézzük magát a file-t, akkor látható hogy tényleg ezek a dolgok vannak benne. Figyeljük meg hogy a sor vége helyett a \n karakter szerepel!

A read() függvény előre specifikált számú karakter olvasását is lehetővé teszi. Nyissuk meg ismét az előző file-t ismét:

In [7]:
file1 = open('data/SN_m_tot_V2.0.txt')

Olvassunk be 10 karaktert a fileból az alábbi módon:

In [8]:
karakterek1=file1.read(10)

A karakterek1 változó ezután a file első 10 karakterét tartalmazza (vessük össze ezt az egeszfile[:100] parancs kimenetével):

In [9]:
karakterek1
Out[9]:
'#1. oszlop'

Ha ismét meghívjuk a file1 változó read() függvényét, akkor az a következő 10 karaktert olvassa be:

In [10]:
karakterek2=file1.read(10)
In [11]:
karakterek2
Out[11]:
' ev ho T'

Látjuk tehát hogy a read() utasítás hatására könyörtelenül haladunk végig a file karakterein: úgy tűnhet, ha már egyszer valamit beolvastunk, akkor azt többé már nem tudjuk! Szerencsére ez nem így van, mivel a tell() és a seek() függvények segítségével kérdezhetjük le, illetve állíthatjuk be egy megnyitott filefolyam aktuális pozicióját.

A tell() függvényt alkalmazva a file1 változóra megkaphatjuk az aktuális folyampoziciót. Ami a jelen esetben 20, hiszen az előző két read parancs 10 karaktert olvasott be!

In [12]:
file1.tell()
Out[12]:
20

A seek() parancs segítségével a file egy tetszőleges helyére ugorhatunk. A seek(n) függvény alkalmazásával a file n-edik karakterére ugrunk. Ha ezután alkalmazzuk a read() függvényt, akkor a file tartalmát ettől a pozíciótól olvassuk.

In [13]:
file1.seek(5)
Out[13]:
5

Az alábbi parancs tehát a 5. karaktertől olvas be újabb 10 darab karaktert.

In [14]:
karakterek3=file1.read(10)
In [15]:
karakterek3
Out[15]:
'szlop ev '

Zárjuk ismét be a file-t!

In [16]:
file1.close()

Hogy véletlenül se felejtsük el bezárni a file-t pythonban van egy kényelmes/hasznos konstrukció a with . Ez meghívja az adott objektum __enter__() es __exit__() tagfüggvényeit. A with block után a változó megmarad, de a file már zárva van.

A with előnyei:

 • biztos nem felejtjük el bezárni a filet
 • ha valami (i/o) hiba történik, a fájl akkor is bezáródik
 • nyertünk egy sor kódot
 • szinte biztos, hogy nem keverjük össze a különböző fájlokat,amibe írni akarunk file1,file2,etc
 • kizárólag ebben a blokkban tudunk a fájlba írni
  • rövid ideig van nyitva egy fájl, kevesebb az esélye, hogy több helyről van írva olvasva egyszerre
  • érthető a kódban, hogy mi hol történik

In [17]:
with open('data/SN_m_tot_V2.0.txt') as f:
  print(f.closed) # Itt még nyitva kell hogy legyen a file
print(f.closed) # Itt a with már bezárja nekünk
False
True

Nagyon sok esetben az adatfile-okban hordozott információ táblázatszerűen van rendezve. Az file minden sora hasonló tagolással csoportosítja a számunkra értékes adatokat. Egy megnyitott file minden sorát - mint soronkénti karakterláncok listáját - a readlines függvény segítségével gyárthatjuk le.

In [18]:
with open('data/SN_m_tot_V2.0.txt') as f:
  sorok = f.readlines()

A sorok lista minden eleme most tehát egy egy sor a file-ból, vizsgáljuk meg például az első 10 sort:

In [19]:
sorok[0:10]
Out[19]:
['#1. oszlop ev ho T[ev] napfolt_szam\n',
 '#2. oszlop honap\n',
 '#3. oszlop az ido evben merve \n',
 '#4. oszlop Napfoltok szamanak atlaga\n',
 '#5. oszlop Napfoltok szamanak szorasa, negativ ertekek azt jelentik hogy az informacio nem all rendelkezesre!\n',
 '#6. oszlop Napfolt meresek szama,   negativ ertekek azt jelentik hogy az informacio nem all rendelkezesre!\n',
 '1749 01 1749.042  96.7 -1.0  -1 \n',
 '1749 02 1749.123 104.3 -1.0  -1 \n',
 '1749 03 1749.204 116.7 -1.0  -1 \n',
 '1749 04 1749.288  92.8 -1.0  -1 \n']

Amint látjuk, az első hat sor a '#' karakterrel kezdődik, és minden ilyen sor azt mondja meg hogy a tényleges adatok megfelelő oszlopa mit tartalmaz. A hetedik sortól lefelé viszont szóközökkel elválasztott számok vannak, ez maga a hőn áhitott adat, de sajnos még mindig karakterláncok formájában!

Az első értékes adatsor a file 7.-sora:

In [20]:
sorok[6]
Out[20]:
'1749 01 1749.042  96.7 -1.0  -1 \n'

Egy karakterláncot a split() parancs segítségével adott karakterek mentén fel tudunk vágni egy listába. A split() parancs alapértelmezésben szóközök szerint vágja fel a megjelölt karakterláncot, így az első értékes adatsor oszlopokra szabása az alábbiak szerint történik:

In [21]:
sorok[6].split()
Out[21]:
['1749', '01', '1749.042', '96.7', '-1.0', '-1']

Az eredmény tehát egy lista mely tartalmazza az értékes adatokat, ugyan még mindig karakterláncok formájában! Az egyes elemeket lebegőpontos számmá a már ismert float() függvénnyel konvertálhatjuk. Tehát az első adatsor negyedik oszlopából a következő módon készíthetünk hús-vér számot:

In [22]:
float(sorok[6].split()[3])
Out[22]:
96.7

Ha már egy elemet számmá tudunk konvertálni, akkor egy for ciklus segítségével számokat tartalmazó listákba tudjuk rendezni az adatokat a már megszokott módon:

In [23]:
num_napfolt=[]
meresi_ido=[]
for sor in sorok[6:]:
  num_napfolt.append( float(sor.split()[3]) )
  meresi_ido.append( float(sor.split()[2]) )

Ábrázoljuk végül a napfoltok számát az évek függvényében:

In [24]:
plot(meresi_ido,num_napfolt)
xlabel('T[ev]')
ylabel('Napfoltszam')
Out[24]:
<matplotlib.text.Text at 0x7f9b90589908>

Jól látszik, hogy az elmúlt 250 év során a napfoltok száma periodikusan változik.

Nagy fájlok olvasása esetén nem érdemes, és néha nem is lehetséges, hogy egyszerre beolvassuk az egész fájlt a memóriába. Erre is van egy kényelmes megoldás a pythonban.

A nyitott fájlon egyszerűen végigiterálhatunk egy for ciklusban.

In [25]:
with open('data/SN_m_tot_V2.0.txt') as f:
  num_napfolt,meresi_ido=[],[]
  for sor in f: # így iterálhatunk végig egy adatfolyamon vagy fileon
    if sor[0]!='#':
      num_napfolt.append( float(sor.split()[3]) )
      meresi_ido.append( float(sor.split()[2]) )
    
plot(meresi_ido,num_napfolt) # Ez az ábra ugyan az mint az előző
xlabel('T[ev]')
ylabel('Napfoltszam')
Out[25]:
<matplotlib.text.Text at 0x7f9b8de1af60>

Mentés

Az adatok beolvasása mellett sokszor lehet szükség a feldolgozott információ újbóli kiírására. Erre a python az adatfolyam típusú változókra alkalmazott write() függvényt kínálja. Vizsgáljuk meg, egy egyszerű példán, hogyan is működik a fileírás!

Nyissunk meg egy file-t, amelybe írni szeretnénk, ezt az open() függvény mode kulcsszavas paraméterén keresztül tudjuk jelezni a mode='w' beállítással. Itt a w az írási módot jelenti.

A file2 folyamba a write() függvény segítségével tudunk karakterláncokat írni:

In [26]:
with open('data/out_mentes1.dat',mode='w') as f:
  print(f)
<_io.TextIOWrapper name='data/out_mentes1.dat' mode='w' encoding='UTF-8'>
In [27]:
with open('data/out_mentes1.dat',mode='w') as f:
  print(f.write('#Ez az elso kiirt fileom!\n'))
26

Ha már meglévő file-hoz szeretnénk további karaktereket fűzni, akkor az open() függvény mode paraméterének mode='a' beállításával jelezzük ezt. Az 'a' karakter itt az append angol szó rövidítése, mely ismerős lehet már számunkra egy, a listákra vonatkozó függvény nevéből.

In [28]:
with open('data/out_mentes1.dat',mode='a') as f:
   print(f)
<_io.TextIOWrapper name='data/out_mentes1.dat' mode='a' encoding='UTF-8'>

Írjuk ki a mérési idő (meresi_ido) és a napfoltok számát tartalmazó (num_napfolt) adatokat a már fent létrehozott data/out_mentes1.dat file-ba. Ezt egy for ciklus segítségével fogjuk megtenni:

In [29]:
with open('data/out_mentes1.dat',mode='a') as f:
  for i in range(len(meresi_ido)):
    f.write(str(meresi_ido[i])+' '+str(num_napfolt[i])+'\n')

A write() függvény hasába írt karakterlánc a meresi_ido és num_napfolt tömbök megfelelő sorában lévő elemet tartalmazza szóközzel elválasztva, illetve a sor végét egy sortörés '\n' -el jelezve.

A beolvasáshoz hasonlóan a kiíratásnál is van lehetőség egész sorok kiírására. Ezt, talán nem túl meglepő módon a writelines() függvény valósítja meg. Ez a függvény karakterláncok listáját írja ki egy file-ba egy megnyitott filefolyamon keresztül.

Ha a lista minden karakterlánca '\n' karakterre végződik, akkor a kiíratás során a file-ban minden listaelem egy-egy külön sorba kerül:

In [30]:
sorok=['Ez az elso sor\n','Ez a masodik sor\n']
with open('data/out_mentes1.dat',mode='a') as f:
  f.writelines(sorok)

Mi történik, ha lemarad a '\n' ?

In [31]:
sorok=['Ez az harmadik','Ez hova kerult?\n']
with open('data/out_mentes2.dat',mode='a') as f:
  f.writelines(sorok)

Vizsgáljuk meg magát a file-t!

Ha sorokat akarunk írni, és nem akarunk bajlódni a sorvége karakterek írásával, akkor egyszerűen a print() függvényt is használhajtuk a fájlba írásra.

In [32]:
sorok=['Ez az harmadik','Ez hova kerult?']
with open('data/out_mentes3.dat',mode='w') as f:
  for s in sorok:
    print(s,file=f)

Különös karakterek karakterláncokban

A fentiekben már többször is találkoztunk a sortörést jelölő '\n' karakterrel. Ehhez hasonlóan van néhány más úgynevezett literális karakter, amelynek speciális jelentése van. Ezek közül az alábbi táblázatban összefoglalunk néhányat:

karakter jelentés
\n sortörés
\r kocsi vissza
\t vízszintes kihagyás (TAB)
\v függőleges kihagyás (TAB)
\xhh.. hexadecimális karakter hh.. értékkel

A print függvény segítségével az alábbi példán demonstráljuk a '\r', '\t', és a már ismert '\n' hatását:

In [33]:
print("EZEK ITT NAGYBETUKezek itt kisbetuk")
EZEK ITT NAGYBETUKezek itt kisbetuk
In [34]:
print("EZEK ITT NAGYBETUK\rezek itt kisbetuk")
ezek itt kisbetuk
In [35]:
print("EZEK ITT NAGYBETUK\tezek itt kisbetuk")
EZEK ITT NAGYBETUK	ezek itt kisbetuk
In [36]:
print("EZEK ITT NAGYBETUK\nezek itt kisbetuk")
EZEK ITT NAGYBETUK
ezek itt kisbetuk

Ezek a karakterek file-ba való írás közben is hasonlóan viselkednek!


Numpy filekezelő rutinok

Amint korábbiakban is láthattuk, a numpy csomag array típusú változói számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek a sima list típusú változókhoz képest. A numpy csomag biztosít néhány hasznos filekezelő rutint, melyek az array tipusú változók file-ba kiírására, illetve file-okból történő beolvasására használhatóak. Az alábbiakban két érdekes példán keresztül fogjuk megvizsgálni ezeket a függvényeket. Baumgartner Jump with data

Elemezzük Felix Baumgartner ugrásának adatait. Az ugrás megtett út-idő adatait a data/h_vs_t file-ban találjuk. (Vizsgáljuk meg magát a file-t is! ) A file két oszlopnyi számot tartalmaz. Az első oszlop az idő s-ban, a második oszlop az adott időben mért magasság m-ben. Ilyen jellegű egyszerű struktúrájú file-ok beolvasására és az adatok array-ba való töltésére a numpy csomag loadtxt függvényét használhatjuk:

In [37]:
baum_data=loadtxt('data/h_vs_t.txt')

A baum_data tömb első oszlopát a t változóba, a második oszlopát pedig a h változóba tároljuk:

In [38]:
t=baum_data[:,0] # idő
h=baum_data[:,1] # magasság

Ábrázoljuk az adatokat! A tengelyfeliratok természetesen nem maradhatnak el!

In [39]:
plot(t,h)
xlabel('Ido [s]')
ylabel('Magassag [m]')
Out[39]:
<matplotlib.text.Text at 0x7f9b90676048>

Az ugrással kapcsolatban egy igen fontos kérdés volt, hogy vajon sikerült-e szabadesésben átlépni a hangsebességet? Vizsgáljuk meg, hogy ezen adatok alapján vajon átlépte-e Felix Baumgartner a hanghatárt! Először is szükség van a sebesség időfüggésére. Ezt a magasság$--$idő függvény numerikus deriváltjával fogjuk most meghatározni. Ha egy $y(x)$ függvényt mintavételezésével véges darab $x_i,y_i$ párt kapunk, akkor az $y(x)$ függvény numerikus deriváltját a következő differencia hányadossal közelíthetjük:

$$\left . \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x_i} =\frac{y_{i+1}-y_i}{x_{i+1}-x_i} $$

Definiáljunk most egy függvényt, mely két ugyanolyan hosszúságú tömb x és y adataiból legenerálja a két tömb numerikus derviáltját. Figyeljük meg, hogy az utolsó és az első adatpontban a fenti képlettől egy kicsit eltérő módon járunk el.

In [40]:
# numerikus derivált függvény
def nderiv(y,x):
  "Első szomszéd differenciál"
  n = len(y) # adatpontok száma
  d = zeros(n) # változó inicializálás. A zeros() függvény tetszőleges alakú és 0-kat tartalmazó arrayt gyárt
  # mivel a legegyszerűbb numerikus differenciálás nem szimmetrikus a végpontokat
  # kicsit másképp kezeljük mint a tömb belsejében lévő pontokat
  for i in range(1,n-1):
    d[i] = (y[i+1]-y[i])/(x[i+1]-x[i])  #egy általános pont deriváltja
  d[0] = (y[1]-y[0])/(x[1]-x[0])      #az első pont deriváltja
  d[n-1] = (y[n-1]-y[n-2])/(x[n-1]-x[n-2]) # az utolsó pont deriváltja
  return d

Az nderiv függvény segítségével a sebesség meghatározható.

In [41]:
v=nderiv(h,t) # Figyelem az első változó a h a második a t!!!

Vizsgáljuk meg a sebesség-idő függvényt!

In [42]:
plot(t,v)
xlabel('Ido [s]')
ylabel('Sebesseg [m/s]')
Out[42]:
<matplotlib.text.Text at 0x7f9b9067d2b0>

Mivel általában a hang terjedési sebessége függ a magasságtól, ezért annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy sikerült-e áttörni a hanghatárt, célszerű a sebességet a magasság függvényében ábrázolni:

In [43]:
plot(h,abs(v))
xlabel('Magasság [m]')
ylabel('Sebesség [m/s]')
Out[43]:
<matplotlib.text.Text at 0x7f9b8dd5ac88>

A wikipédián található adatok alapján a hangsebesség 25km magasságban valamivel 300 m/s alatt van. Ezen a magasságon Felix sebessége 350 m/s körül mozgott, tehát a rekord - a mérési adatok alapján - sikerült!

A numpy savetxt függvényével írjuk ki az elkészített v-t adatokat.

In [44]:
savetxt('data/out_tv.txt',[t,v])

Vizsgáljuk meg az elkészített filet!


Numpy bináris I/O

Nagy tömbök kiíratása szöveges fájlokba nagyon lassú lehet. Ha nem merül fel, hogy ember is olvasni fogja a fájlt, amit lementünk, és nagyon fontos a gyors kiírás-beolvasás, érdemes lehet a numpy bináris save-load függvényeit használni.

Csináljunk egy jó nagy tömböt.

In [45]:
#nagyobbacska tomb
a=random.random((2048,2048))

Írjuk ki szövegesen, és mérjük le mennyi időbe telik.

In [46]:
%time savetxt('data/out_tmp.txt',a)
CPU times: user 5.06 s, sys: 224 ms, total: 5.29 s
Wall time: 9.55 s

Írjuk ki binárisan. Ezt egyszerűen a numpy modul save függvényével tehetjük meg mely változók bináris formátumba történő kiiratását teszi lehetővé.

In [47]:
%time save('data/out_tmp.npy',a)
CPU times: user 0 ns, sys: 80 ms, total: 80 ms
Wall time: 2.45 s

Olvassuk be szövegesen.

In [48]:
%time a1=loadtxt('data/out_tmp.txt')
CPU times: user 11.5 s, sys: 380 ms, total: 11.9 s
Wall time: 11.9 s

Olvassuk be binárisan.

In [49]:
%time a2=load('data/out_tmp.npy')
CPU times: user 0 ns, sys: 12 ms, total: 12 ms
Wall time: 12.3 ms

Hasonlítsuk össze a két tömböt.

In [50]:
all(a1==a2)
Out[50]:
True

Hasonlítsuk össze a fájlok méretét is!

In [51]:
! du -h data/out_tmp.txt
100M	data/out_tmp.txt
In [52]:
! du -h data/out_tmp.npy
33M	data/out_tmp.npy

Jól látszik tehát hogy akár több mint egy nagyságrendel gyorsabban történik a merevlemezre írás bináris formátumban illetve, hogy a bináris fileok mérete is kisebb mint a sima szöveges fileok mérete.


Pickle, mentsünk le bármit

Előfordulhat, hogy nem egy egyszerű táblázatot, vagy más fájlban könnyen reprezentálható dolgot akarunk lementeni. Ebben az esetben sem kell bonyolult kiírató, beolvasó függvényeket gyártani, hanem segítségünkre van a python beépített pickle csomagja, ami bármilyen python objektumot byte-okká tud alakítani és így le is tudja menteni egy fájlba.

Tegyük fel hogy le akarok menteni egy nagyon komplex számot, amin már nagyon sokat dolgoztam, de még egy picit kéne később.

In [53]:
class Complex:
  """
  Az en komplex szam osztalyom, mert a pythone bena.
  Igaz meg ezen is lehetne dologzni ...
  
  """
  def __init__(self,re,im):
    self.re,self.im=re,im
  
  def __add__(self,other):
    return Complex(self.re+other.re,self.im+other.im)
  
  def __mul__(self,other):
    re=self.re*other.re - self.im*other.im
    im=self.re*other.im + self.im*other.re
    return Complex(re,im)
  
  def __abs__(self):
    return (self.re**2 + self.im**2)**0.5
  
  def __str__(self):
     return str(self.re)+' + '+str(self.im)+'i'
  __repr__=__str__
In [54]:
z=Complex(3,4)
'teszt:',z,abs(z),z+z,z*z
Out[54]:
('teszt:', 3 + 4i, 5.0, 6 + 8i, -7 + 24i)
In [55]:
import pickle #nem tul meglepő módon így töltjük be a pickle modult

Nyitunk egy fájlt és abba tudunk írni. A pickle csomagban a file-ba való írást a dump függvénnyel tudjuk elvégezni.

In [56]:
with open("data/out_complex.pkl","wb") as f:
  pickle.dump(z,f)

Töltsük be. Ezt a pickle-modul load függvényével tesszük meg:

In [57]:
with open("data/out_complex.pkl","rb") as f:
  uj_z = pickle.load(f)
In [58]:
uj_z
Out[58]:
3 + 4i

Képek

Pythonban nagyon könnyen lehet képekkel is dolgozni. Most csak a legkézenfekvőbb matplotlib programokat nézzük meg, de rengeteg másik, komolyabb képmanipuláló csomag létezik pl.: opencv,scikit-image,pillow.

Betölteni képet legegyszerűbben a matplotlib.image.imread függvényel tudunk.

In [59]:
im=imread('data/Photo_51_x-ray_diffraction_image.jpg')

A betöltött kép már jól ismert numpy array lesz.

In [60]:
type(im)
Out[60]:
numpy.ndarray

A képet meg is nézhetem itt, más színekkel, skálával.

In [61]:
imshow(im[:,:,2],cmap='Blues') # a kek csatorna kekkel
colorbar() #skala
Out[61]:
<matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x7f9b8a0ad0b8>

Képek manipulálásakor figyeljünk arra, hogy tipikusan uint8 típusú számokból állnak. Ezen válltozók értékei típus 8bit-en reprezentált egész számok, tehát a [0-255] intervallumból vett egész számok.

In [62]:
im.dtype
Out[62]:
dtype('uint8')

Ha 255-höz hozzáadok egyet, akkor az nem 256!

In [63]:
im[0][0][0]
Out[63]:
255
In [64]:
im[0][0][0]+=1
im[0][0][0]
Out[64]:
0

Miután meghatároztuk a DNS térszerkezetét a fenti kék ábrából elmenthetjük a képet! A használt kiterjesztés implicit módon meghatározza a kép fomrátumát.

In [65]:
imsave('data/out_mentett_kep.jpg',im) # így mentünk jpg-be
imsave('data/out_mentett_kep.png',im) # így mentünk png-be
imsave('data/out_mentett_kep.tiff',im) # így mentünk tiff-be

"Egzotikus" fájlok kezelése pythonban

A hdf fájlok

A Hierarchical Data Format vagy röviden hdf, egy széles körben elterjedt formátum nagymennyiségű tudományos adatok tárolására, és megosztására. Két fontos verziója használatos, melyek nem igazán kompatibilisek. Itt a HDF5-ös fájlok megnyitásáról lesz szó, mely jelentősen egyszerűbb adatcsoportosítást használ az elődjénél (4-es verzió).

A HDF5 fájlok esetében az értékes adatokat csoportokba, és alcsoportokba lehet rendezni, melyek között lehetőség van hivatkozásokat tenni. Úgy lehet elképzelni, mint egy kisebb fajta könyvtárszerkezetet, melyben szerteszét vannak az adatok.

A HDF5 fájlok belső szerkezete két fő egységből építhető fel, mint ahogy az ábrán is látszik. Leíró részek azaz metadatok illetve maguk az adatok. Az adatokat többdimenziós adattáblákban tároljuk.

Maga a HDF5 fájl belső csoportosítása hasonlóan hívható meg, mint egy hagyományos könyvtárstruktúra. Itt is definiálva van a "root" csoport, aminek alcsoportjai vannak, melyeknek (mint a könyvtárainknak) neveket adjhatunk. Egy adott adattömb elérési útvonala: /"csoportnév"/adatok

A pythonban a hdf5 fájlokat a h5py csomag tudja legegyszerűbben beolvasni, így itt ennek a működését mutatjuk be.

In [66]:
import h5py

A h5py.File függvénnyel tudjuk a hdf5 állományokat megnyitni. Ebben a lépésben el kell dönteni, hogy olvasni, vagy írni szeretnénk a fájlt (lehet mindkettő is). Olvasni például, hasonlóan a korábbiakhoz, a második argumentumban megadott "r" opcióval lehet.

In [67]:
f = h5py.File("data/data.h5", "r")

Az adat-könyvtár elemeinek a neveit például a dict-eknél megszokott keys metódus segítségével tudjuk lekérdezni.

In [68]:
list(f.keys()) # ha nem rendezzük listába akkor nem írja ki szépen!
Out[68]:
['data', 'data_descr']

a hierarchiában egy szintel lejjebb pedig ezek a kulcsok találhatóak:

In [69]:
list(f["data"].keys()) 
Out[69]:
['data', 'data_indices', 'data_indptr', 'label']

Most nézzünk bele "data/data" csoportba, amiben a tényleges adatok szerepelnek:

In [70]:
f["data/data"] # Ez már egy adattáblát rejt.
Out[70]:
<HDF5 dataset "data": shape (451592,), type "<f8">
In [71]:
f["/data/data"][:] # így már array-t kapunk!
Out[71]:
array([ 1., 1., 1., ..., 1., 1., 1.])

A HDF5 fájlok nagyon hatékonyan tudják a bonyolult adatszerkezeteket tárloni. A hatékony adattárolást nagyban segíti, hogy az adattömbök különböző relációkat és összefüggéseket is eltárolhatnak. Ennek persze az az ára, hogy az ilyen fájlok felhasználó általi olvasása nehezebb, mint az egyszerű szövegfájlok esetén, a konkrét adatok eléréséhez ismerni kell ezen fájlok felépítését.

HDF5 adatok grafikus megjelenítése

A következők megmutatjuk hogyan kell ábrázolni a HDF5 fájlok adatait.

In [72]:
f = h5py.File("data/h5ex_t_enum.h5", "r")

A values() metódust alkalmazva látható, hogy ebben a mintafájlban csak 1 adatcsoport van, melynek a neve DS1. Sőt azt is megmutatja a rendszer, hogy 4x7-es mátrixot kell kiolvasni.

In [73]:
list(f.values())
Out[73]:
[<HDF5 dataset "DS1": shape (4, 7), type ">i2">]

Ahogy már megtanultuk a python imshow parancsa képes a mátrixban tárolt adatok képi megjelenítésére (f["DS1"], egy mátrix).

In [87]:
imshow(f["DS1"])
Out[87]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f9bedf897f0>

Bővebb információt a HDF5 fájlok feldolgozásáról:

Fits fájlok (Flexible Image Transport System)

A fits a modern csillagászat legelterjetteb képformátuma. A fits képeknek nemcsak az a célja, hogy eltárolja a képi információt, hanem egyéb, a további feldolgozás szempontjából nélkülözhetetlen adatot is megőrizzen, mint amilyen az eszköz beállításai, a pontos idő stb.

A fits állományoknak alapvetően 2 fő része van. Az egyik a fejléc, ami a kép elemezéséhez szolgáló információkat tárolja, míg a másik a ténylegesen megfigyelt adatsor. Általában 2 dimenziós tömbök tárolódnak adatokként (amit a távcsőre szerelt CCD kamerák látnak), de van lehetőség több (maximum 999) dimenziós adattárolásra is.

Ebből a két fő részegységből szegmensek építhetőek, és összefűzhetőek 1 fits állományba. Ezeket a szegmenseket hívjuk, HDU-nak (Header/Data Units). Egy fits állomány több HDU-ból is állhat. Például 1 kép tárolhatja a különböző szűrőkkel készített felvételeket.

Szokás az első hdu-t az elsődleges (Primary), majd a többi hdu-t a kiterjesztett (Extend) jelzővel illetni. Ez azt is jelenti, hogy alapértelmezésben mindig a legelső fejléc és adattábla van használatban.

A fits képekben 3 féle adattábla lehetséges:

 • "IMAGE": Több dimenziós kép információ
 • "TABLE": Emberi szem számára olvasható formátumú (ASCII) tábla
 • "BINTABLE": Binárisan (számunkra nem olvasható) tárolt többdimenziós adattábla. Ezen tárolási módban, az egyes cellákban is lehetőség van egy komplett tömb tárolására. Például egy 8*8-s tömb igazából 64 külön képet is tárolhat.

A fits fájlok feldolgozásához szükség van az astropy csomagra. Ebből a gigász modulból is az astropy.io kezeli a fits képeket. Illetve az astropy.wcs csomag lehetővé teszi a különböző koordinátarendszerek közötti átszámítást, így a képünket nem feltétlenül kell pixel-pixel módon ábrázolni.

In [75]:
#from astropy.io import fits
import astropy.io.fits as fits
#from astropy import wcs as wcs
import astropy.wcs as wcs

A mellékelt adatok közt található a data/HorseHead.fits. Ha megnézitek hagyományos szövegmegjelenítővel, mint amilyen a bash-ban a cat azt látjátok, hogy ez egy többnyire olvashatlan bináris állomány:

In [76]:
! cat data/HorseHead.fits | head -n 2 | tail -1
!�!�#�#�$�'"'"$g#P$!&P((%�$�%\'�'�&s'�&s$�%�(�+(\&-#�%$�$�%9$!$�$�"�$�'"&
cat: write error: Broken pipe

Az astropy csomag fits.open parancsával lehet betölteni az állományt:

In [88]:
hdu=fits.open('data/HorseHead.fits')

Ennek a betöltött adatsornak több tulajdonsága is van. Az egyik ilyen, hogy megnézhetjük a benne levő HDU-kat. Ez esetben 2 szegmense is van a képnek.

In [78]:
hdu.info()
Filename: data/HorseHead.fits
No.  Name     Type   Cards  Dimensions  Format
 0 PRIMARY   PrimaryHDU   161  (891, 893)  int16  
 1 er.mask   TableHDU    25  1600R x 4C  [F6.2, F6.2, F6.2, F6.2]  

Ha kiválasztunk egy szegmenst, akkor lehetőség van megnézni a fejléc tartalmát a header opcióval. Jól látszik, hogy mennyi minden bele van írva a fejlécbe.

In [79]:
len(hdu[0].header)
Out[79]:
161
In [80]:
hdu[0].header[:10] # Ez csak az első 10 sor a header-ből
Out[80]:
SIMPLE =          T /FITS: Compliance                
BITPIX =          16 /FITS: I*2 Data                 
NAXIS  =          2 /FITS: 2-D Image Data              
NAXIS1 =         891 /FITS: X Dimension                
NAXIS2 =         893 /FITS: Y Dimension                
EXTEND =          T /FITS: File can contain extensions        
DATE  = '2014-01-09    ' /FITS: Creation Date              
ORIGIN = 'STScI/MAST'     /GSSS: STScI Digitized Sky Survey        
SURVEY = 'SERC-ER '      /GSSS: Sky Survey                
REGION = 'ER768  '      /GSSS: Region Name                

Magát a képi információt a data opcióval lehet kiolvasni a szegmensből. Ez egy már ismerős numpy array.

In [81]:
image=hdu[0].data
image.shape
Out[81]:
(893, 891)
In [82]:
image
Out[82]:
array([[ 7201, 6642, 6642, ..., 9498, 9498, 10057],
    [ 6642, 6363, 6642, ..., 10057, 10616, 10616],
    [ 6922, 6642, 6922, ..., 10337, 11175, 10616],
    ..., 
    [ 5412, 5132, 5412, ..., 13000, 12580, 12021],
    [ 5796, 5517, 5796, ..., 12546, 12546, 11987],
    [ 5796, 5796, 6076, ..., 11987, 12546, 12546]], dtype=int16)

A csillagészatban használ fits állományok nagy előnye, hogy a képi információ mellet a fejléc olyan fontos információkat is tartalmaz, mint kép készítésének körülményei, illetve a kép pontos égi koordináták szerinti helyzetéről is vannak adatok. Ezeket a koordináta adatokat a wcs.WCS paranccsal listázhatjuk ki.

In [83]:
kord=wcs.WCS(hdu[0].header)
kord
Out[83]:
WCS Keywords

Number of WCS axes: 2
CTYPE : 'RA---TAN' 'DEC--TAN' 
CRVAL : 85.599416666666656 -4.9466388888888888 
CRPIX : -716.333144294269 -8444.6494669822605 
PC1_1 PC1_2 : 0.015029018460682027 -9.6373577765719806e-06 
PC2_1 PC2_2 : 1.0548917307845708e-05 0.015000473845055023 
CDELT : -0.018654788242111486 0.018654788242111486 
NAXIS : 891 893

A koordinátainformációk birtokában lehetőségünk van olyan ábrát készíteni, aminek tengelyei az égi koordinátatengellyel egyeznek meg, így leolvasható a kép adott részének égi pozíciója.

Először készítsük el azt a "box"-ot, amibe a képet bele fogjuk helyezni, ez analóg módon történik a 3D-s ábrák rajzolásával:

In [84]:
subplot(111,projection=kord) # így mondjuk meg a matplotlib-nek hogy a égi koordinátákat használja
Out[84]:
<matplotlib.axes._subplots.WCSAxesSubplot at 0x7f9c15416d30>

Végül töltsük fel a box-ot a képi információval.

In [85]:
subplot(111,projection=kord) 
plt.imshow(image, cmap="magma", origin='lower')
plt.xlabel('RA')
plt.ylabel('Dec')