Még több scipy...

Numerikus integrálás

from scipy.integrate import * # az integráló rutinok betöltése

def f(x):      # Az integrandus definiálása
  return sin(x)  

quad(f,1,2)    # integráljuk f-et 1 és 2 között

Differenciálegyenletek megoldása

from scipy.integrate import * # a megfelelő rutinok betöltése

def novekmeny(q,t):  
  return -q**2     # a q'=-q^2 egyenletnek megfelelő növekmény


t=linspace(0,1,1000)   # ezek az érdekes időpillanatok
q0=0           # A kezdeti érték
q=odeint(novekmeny,q0,t) # itt oldjuk meg a diffegyenletet