Szimbolikus számolás

A sympy modul használata

A modul betöltése és szépen formázott kimenet beállítása

from sympy import * # a sympy csomag rutinjainak betöltése
init_printing()   # szépen formázott kiírás (ez nem kötelező)

A szimbolikus számítás során használt változók deklarálása

x=symbols('x') # x változó szimbolikusan manipulálhatóvá tevése

Egyenletmegoldás

solve(a*x**2+b*x*c,x)   # A megoldandó egyenletet nullára rendezzük!

Függvényanalízis

diff(sin(x),x)      # deriválás
integrate(x**2,(x,0,3))  # határozott integrál